Cấp phát mũ bảo hiểm cho các đối tượng thuộc diện khó khăn

Ngày 7/11, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đôn đốc các Bộ, ngành và các địa phương mở chiến dịch tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.