Cập nhật tình hình xả lũ tại các hồ thủy điện của EVN

Tình hình xả điều tiết các hồ thủy điện của Tập đoàn EVN được cập nhất lúc 12h00 ngày 03/11/2016 như sau:

Cập nhật tình hình xả lũ tại các hồ thủy điện của EVN - Ảnh 1

STTHồ thủy điệnMực nước thượng lưu/MNDBT
(m)Mực nước thượng lưu 0h00 1/11
(m)Lưu lượng nước về (m 3 /s)Lưu lượng xả (m 3 /s)Lưu lượng chạy máy
(m 3 /s)Tổng lưu lượng về hạ du
(m 3 /s)Thẩm quyền ban hành lệnh vận hành giảm đón lũ
1Sông Bung 4218,015/
222,5
213,3310246,6168414,6BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam
2Sông Tranh 2169,53/175
149,53975.73153,28208361,28BCH PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam
3Vĩnh Sơn A775,8/775769,74683913.252.2Tràn tự do
4Sông Ba Hạ104/105101,9675607.0004007.400BCH PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên
5An Khê429,26/429428,6414810048100BCH PCTT&TKCN tỉnh Gia Lai
6Đơn Dương1042,24/10421041,4356125300300BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng
7Đại Ninh879,29/880879,210355100100BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng

>>> Hồ Dầu Tiếng xả lũ với lưu lượng 200 m3/s xuống sông sài Gòn

>>> Phú Yên: Thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng 9.000 m3/giây