Cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật

Sáng 16/4, Ban Tôn giáo tỉnh (Sở Nội vụ) tổ chức hội nghị cập nhật thông tin tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật năm 2024 cho các chức sắc, chức việc thuộc Ban Đại diện Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Thanh Hóa, Chi hội Tin lành Thanh Hóa, Hội Thánh Tin lành Pom Khuông, các điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh và một số phòng, ban của UBND huyện Mường Lát; các chức sắc, chức việc thuộc Ban Đại diện Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Thanh Hóa, Chi hội Tin lành Thanh Hóa, Hội Thánh Tin lành Pom Khuông, các điểm nhóm đạo Tin lành đã được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Việt Anh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cập nhật thông tin, tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Hồ Việt Anh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh cập nhật thông tin, tình hình tôn giáo và hướng dẫn sinh hoạt, hoạt động đạo Tin lành theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh và Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh) phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 30/3/2024)...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, trước tình hình hoạt động trái pháp luật của các tổ chức tà đạo vẫn tiếp diễn như “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, một số điểm nhóm đang bị tác động bởi tổ chức “Ân điển cứu rỗi”, hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước; nhận diện hoạt động và cách phòng, chống các tà đạo, các tổ chức lợi dụng đạo Tin lành để hoạt động trên địa bàn và khu vực đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Việc cập nhật thông tin tình hình tôn giáo, các văn bản quy phạm pháp luật giúp các chức sắc, chức việc đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Thông qua đó để triển khai các hoạt động sinh hoạt, tôn giáo đúng pháp luật; hướng dẫn, truyền giảng cho đồng bào có đạo thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động của tôn giáo mình. Đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, nhất là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trần Thanh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cap-nhat-thong-tin-tinh-hinh-ton-giao-va-huong-dan-sinh-hoat-hoat-dong-dao-tin-lanh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-211822.htm