Cập nhật mới nhất danh sách 68 mã chứng khoán bị cắt margin

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023.

  Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Ảnh: HoSE

  Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Ảnh: HoSE

  Việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 68 mã chứng khoán.

  Trong danh sách này có nhiều mã chứng khoán có thời gian niêm yết dưới 6 tháng (như ACG, FUCTVGF4, FUEDCMID), chứng khoán thuộc diện cảnh báo (như CIG, DLG, DXV, HAG ), chứng khoán thuộc diện kiểm soát (như AST, HOT, HU1, HU3, HVN, OGC), chứng khoán mà lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm (như AGM, ASP, BCE), lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là số âm (như APC, APG); chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch (như AMD, GAB), chứng khoán thuộc diện đình chỉ giao dịch (như FLC, HAI)…

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  Danh sách 68 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (vay margin) tính đến ngày 16/3/2023. Ảnh: HoSE

  A.N/BNEWS/TTXVN

  Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cap-nhat-moi-nhat-danh-sach-68-ma-chung-khoan-bi-cat-margin/284668.html