Cập nhật lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/9 mới nhất

  Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 23/9.

  Thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 23/9 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

  Thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 23/9 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

  Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 23/9 như sau:

  01

  Điện lực Sơn Trà

  EC53EEXX

  Trần Hưng Đạo T7

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  02

  Điện lực Sơn Trà

  EC53EEZK

  Trần Hưng Đạo T8

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  03

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EAEU

  Văn Phòng SPT

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  04

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EAIP

  KS Seventeen Saloon

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  05

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EANT

  The Blossom City Hotel

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  06

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EBBS

  Nhà hát tuồng (phục vụ pháo hoa)

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  07

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EBCI

  KS VINACONNECT(CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SUN PLUS)

  07:00 ngày 23/09/2022

  12:00 ngày 23/09/2022

  _Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

  Đã duyệt

  08

  Điện lực Cẩm Lệ

  VC53VU42

  T4 Bên trái đường Võ Chí Công

  07:00 ngày 23/09/2022

  08:00 ngày 23/09/2022

  VSBD, thay tủ điện, lắp sứ đỡ tăng cường chiều dài dòng rò FCO… TBA T4 bên trái đường VCC - 475/ Hòa Xuân

  Đã duyệt

  09

  Điện lực Thanh Khê

  FC53FFO9

  KDC Bệnh viện Ung thư

  07:00 ngày 23/09/2022

  08:00 ngày 23/09/2022

  Vệ sinh bảo dưỡng, thay FCO và dây sau FCO, thay tủ điện TBA KDC BV Ung thư - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

  Đã duyệt

  10

  Điện lực Hải Châu

  AC53AAEH

  BÌNH THUẬN

  07:30 ngày 23/09/2022

  11:30 ngày 23/09/2022

  Xử lý xà nạnh dây hạ áp cọ tường nhà 356/115/28 Hoàng Diệu và xử lý tiếp xúc dao cắt hạ áp tủ điện TBA Bình Thuận - 479LTR.

  Đã duyệt

  11

  Điện lực Thanh Khê

  FD53FADA

  Công ty Phan Khang

  07:30 ngày 23/09/2022

  12:30 ngày 23/09/2022

  Thí nghiệm định kỳ TBA CT Phan Khang - 472/XHA

  Đã duyệt

  12

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EACE

  Danifood T2

  09:00 ngày 23/09/2022

  13:00 ngày 23/09/2022

  Thay định kỳ TI TBA Danifood T2 đz 475 CTS

  Đã duyệt

  13

  Điện lực Sơn Trà

  ED53EAGS

  DNTN Thái An

  10:30 ngày 23/09/2022

  14:00 ngày 23/09/2022

  Thay định kỳ TI TBA Thái An đz 480 ADO

  Đã duyệt

  14

  Điện lực Cẩm Lệ

  VC53VU42

  T4 Bên trái đường Võ Chí Công

  10:30 ngày 23/09/2022

  11:30 ngày 23/09/2022

  VSBD, thay tủ điện, lắp sứ đỡ tăng cường chiều dài dòng rò FCO… TBA T4 bên trái đường VCC - 475/ Hòa Xuân

  Đã duyệt

  15

  Điện lực Thanh Khê

  FC53FFO9

  KDC Bệnh viện Ung thư

  10:30 ngày 23/09/2022

  11:30 ngày 23/09/2022

  Vệ sinh bảo dưỡng, thay FCO và dây sau FCO, thay tủ điện TBA KDC BV Ung thư - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

  Đã duyệt

  16

  Điện lực Thanh Khê

  FD53FAFX

  VDA T2

  12:30 ngày 23/09/2022

  17:30 ngày 23/09/2022

  Thí nghiệm định kỳ TBA VDA T1 & T2 - 474/XHA

  Đã duyệt

  17

  Điện lực Cẩm Lệ

  VC53VVSU

  KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3

  13:00 ngày 23/09/2022

  13:30 ngày 23/09/2022

  Sơn MBA, tủ điện rỉ rét, xử lý tiếp xúc đầu cực MBA TBA KDC số 3 NTP T3 - 480/ Liên Trì

  Đã duyệt

  18

  Điện lực Thanh Khê

  FC53FFO7

  H.Minh - T.L.Đán MR T1

  13:00 ngày 23/09/2022

  14:00 ngày 23/09/2022

  Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Hòa Minh TLĐ MR T1 - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

  Đã duyệt

  19

  Điện lực Hải Châu

  AC53AAFQ

  LÝ THÁI TỔ 4

  13:30 ngày 23/09/2022

  17:30 ngày 23/09/2022

  Xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Lý Thái Tổ 4 - 479LTR

  Đã duyệt

  20

  Điện lực Liên Chiểu

  HC53HHOK

  Hòa Khánh 3

  13:30 ngày 23/09/2022

  16:30 ngày 23/09/2022

  Chuyển tải đz hạ áp TBA Hòa Khánh 3 qua Nguyễn Chánh 3 - 481 HKH 2 (theo PA 1319/ĐLLC-KH-KT 12/9/22)

  Đã duyệt

  21

  Điện lực Liên Chiểu

  HC53HO36

  TBA Nguyễn Chánh 3

  13:30 ngày 23/09/2022

  16:30 ngày 23/09/2022

  Chuyển tải đz hạ áp TBA Nguyễn Chánh 3 qua Bàu Mạc - 481 HKH 2 (theo PA 1319/ĐLLC-KH-KT 12/9/22)

  Đã duyệt

  22

  Điện lực Liên Chiểu

  HC53HO48

  TBA BÀU MẠC

  13:30 ngày 23/09/2022

  16:30 ngày 23/09/2022

  Chuyển tải đz hạ áp TBA Nguyễn Chánh 3 qua Bàu Mạc - 481 HKH 2 (theo PA 1319/ĐLLC-KH-KT 12/9/22)

  Đã duyệt

  23

  Điện lực Cẩm Lệ

  VC53VVSU

  KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3

  15:30 ngày 23/09/2022

  16:00 ngày 23/09/2022

  Sơn MBA, tủ điện rỉ rét, xử lý tiếp xúc đầu cực MBA TBA KDC số 3 NTP T3 - 480/ Liên Trì

  Đã duyệt

  24

  Điện lực Thanh Khê

  FC53FFO7

  H.Minh - T.L.Đán MR T1

  16:00 ngày 23/09/2022

  17:00 ngày 23/09/2022

  Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Hòa Minh TLĐ MR T1 - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

  Đã duyệt

  EVNCPC diễn tập thi công dựng nhanh cột lưới điện trung thế. Ảnh: TTXVN phát.

  EVNCPC diễn tập thi công dựng nhanh cột lưới điện trung thế. Ảnh: TTXVN phát.

  Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

  Minh Châu (Tổng hợp)

  Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cap-nhat-lich-cat-dien-da-nang-ngay-23-9-moi-nhat/259238.html