Cập nhật kết quả phiếu đại cử tri bầu cử Tổng thống Mỹ

Với việc giành chiến thắng ở Wisconsin, ông Trump đã có 276 phiếu đại cử tri, nhiều hơn con số 270 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Hillary Clinton

218

Donald Trump

276

Cử tri Mỹ hồi hộp chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ

Với việc giành chiến thắng ở Wisconsin, ông Trump đã có 276 phiếu đại cử tri, nhiều hơn con số 270 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Trong khi đó, bà Hillary Clinton hiện nắm giữ 218 phiếu đại cử tri sau chiến thắng ở Maine.

Ai giành được 270 phiếu đại cử tri trở lên, người đó sẽ trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Hillary Clinton (218)

Maine (3)

California (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Hawaii (4)

Illinois (20)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

New Jersey (14)

New Mexico (5)

Nevada (6)

New York (29)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginia (13)

Washington (12)

Washington, DC (3)

Donald Trump ( 276)

Wisconsin (10)

Maine (1)

Pennsylvania (20)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Florida (29)

Georgia (16)

Idaho (4)

Iowa (6)

Indiana (11)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Montana (3)

Nebraska (5)

North Carolina (15)

North Dakota (3)

Ohio (18)

Oklahoma (7)

South Carolina (9)

South Dakota (3)

Tennessee (11)

Texas (38)

Utah (6)

West Virginia (5)

Wyoming (3)