Cập nhật diễn biến thị trường châu Á sáng 23/2

SanOTC- Chứng khoán khu vực châu Á sáng nay tăng điểm, dẫn dắt bởi các công ty công nghệ, tài chính. Thông tin về việc chính phủ Mỹ tăng cổ phần tại Citigroup đã có tác động hỗ trợ với thị trường.