Cập nhật danh mục cầu dân sinh sử dụng vốn vay WB

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cập nhập lại danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Cập nhật danh mục cầu dân sinh sử dụng vốn vay WB - Ảnh 1

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ tình hình thực tế theo yêu cầu của Dự án LRAMP, thống nhất với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cập nhật lại danh mục cầu dân sinh tại Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của Chương trình đã được phê duyệt.