Cấp học mầm non của Hà Nội có 23.077 phòng học

  Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tính đến hết học kỳ I năm học 2020-2021, toàn thành phố có 1.145 trường mầm non và 2.732 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Tổng số trẻ được huy động ra lớp hơn 525.000 trẻ, trong đó có gần 152.000 trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100% số trẻ trong độ tuổi.

  Tổng số phòng học của cấp học mầm non thành phố Hà Nội là 23.077 phòng học, tăng gần 700 phòng học so với cuối năm học 2019-2020. Đáng chú ý, tỷ lệ phòng học kiên cố trong tổng số phòng học cấp mầm non của toàn thành phố hiện đã đạt hơn 97%; tỷ lệ phòng học bán kiên cố đạt 2,5%; còn lại là phòng học tạm, học nhờ.

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá, hiện nay, 100% số xã, phường, thị trấn duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và đang tích cực huy động các nguồn lực, tăng cường đầu tư các điều kiện cần thiết để tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi. Tỷ lệ trẻ em được huy động ra lớp và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, nhất là ở các trường ở khu vực huyện.

  Minh Đức

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/991355/cap-hoc-mam-non-cua-ha-noi-co-23077-phong-hoc