CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm thông báo tìm chủ sở hữu

CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội qua quá trình tuần tra kiểm soát thu giữ một số phương tiện, ai là chủ hữu hợp pháp đề nghị liên hệ giải quyết.

1, xe Honda Spacy BKS 52H1-3615, Sk JF03-1015175, SM JF03E-1015200

2, xe Honda Spacy BKS 52Z2-4362, không có SK, SM

3, xe Honda Spacy BKS 29H7-0953, SK JF04E-2002460

4, Xe Honda Spacy BKS 51S4-2265, SK TA-01070327, SM 10170327

5, Xe BKS 29P2-8309, SK 004393, SM JF04E-2112798

6, Xe Honda Spacy BKS 30N2-1293, SK 1029789, SM 2028683

7, Xe Honda Spacy BKS 29U6-5831, SK 070921, SM bị mài

8, Xe Honda Spacy BKS 29L6-1558, SK 1006529, SM 2006530

9, Xe BKS 30F2-1946, SK 930000432, SM 152FM98F10407

Đề nghị ai là chủ sở hữu của những phương tiện này đến CAP Hàng Trống để giải quyết.