Cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Tạp chí GTVT

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký Giấy phép số 499/GP-BTTTT ngày 10/11/2016 cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Tạp chí GTVT.

Cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử cho Tạp chí GTVT - Ảnh 1

Giao diện của Tạp chí Điện tử Giao thông vận tải

Theo đó, Tạp chí Điện tử GTVT là Tạp chí Thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông vận tải; Tổng biên tập là ông Trịnh Ngọc Hoàn.

Tạp chí Điện tử GTVT hoạt động với tôn chỉ mục đích là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải; Nghiên cứu, trao đổi và thông tin các vấn đề khoa học giao thông vận tải; Giới thiệu các công trình nghiên cứu, các thành tựu, ứng dụng khoa học giao thông vận tải nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành.

Phạm vi phát hành của Tạp chí Điện tử GTVT là trên Internet thông qua tên miền www.tapchigiaothong.vn .

Giấy phép hoạt động có hiệu lực 10 năm kể từ ngày ký.

PV