Cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ và công trình xây dựng tại Quảng Ninh: Vẫn còn nhiều bất cập

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Thành phố Hạ Long là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Nghị định 95/CP của Chính phủ về việc cấp giấy...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/12/20/101730/4807