Cấp giấy chứng nhận nhà đất - Một số quận-huyện chưa làm đúng quy định

(SGGP).- Thông tin từ Sở TN-MT TPHCM, trong năm 2012, các quận - huyện đã cấp gần 75.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (gọi tắt là giấy chứng nhận - GCN) cho các đối tượng thuộc thẩm quyền, đạt 48,8% so với chỉ tiêu phải cấp trong năm 2012. Số lượng nhà, đất, công trình khác cần cấp GCN còn lại phần lớn là các trường hợp không có GCN về quyền sử dụng đất, có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, lấn chiếm, mua bán bằng giấy tay sau ngày 1-7-2004 (ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực)…

Sở TN-MT cho biết, hiện nhiều quận-huyện vẫn thụ động trong việc cấp GCN cho người dân, chỉ cấp GCN khi người dân có yêu cầu chứ không tuyên truyền để người dân thực hiện việc đăng ký đất đai nhằm hoàn thành công tác cấp GCN trên địa bàn TP vào tháng 9-2013. Ngoài ra, một số quận-huyện chưa thực hiện đúng về thủ tục cấp GCN, còn yêu cầu người dân nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định hoặc yêu cầu người dân phải tự liên hệ trích đo địa chính, lập bản vẽ nhà đất khi cấp GCN làm mất nhiều thời gian của người dân, trong khi những công việc này thuộc trách nhiệm của cơ quan cấp GCN.

M.Huy

Thêm 3 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2015

(SGGP).- UBND TP vừa phê duyệt các đề án nông thôn mới tại xã Nhị Bình huyện Hóc Môn, xã Phước Lộc huyện Nhà Bè và xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi giai đoạn 2012 – 2015. Đề án nhằm xây dựng các xã trở thành xã nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa thể hiện các đặc trưng: có kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ.

Ngoài ra, UBND TP đã giao Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao xây dựng phương án phát triển, mở rộng Khu Nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Củ Chi; trong đó xác định mục tiêu, mô hình, sản phẩm, phương thức đầu tư xã hội hóa, phương thức tổ chức và quản lý mô hình… trình UBND TP trong quý 1-2013.

V.H.A.