Cấp đổi hộ chiếu qua đường bưu điện: Nên thực hiện đồng bộ

Sáng 25-3-2008, tôi đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) thuộc Công an (CA) TPHCM (161 đường Nguyễn Du Q1) để hỏi thủ tục cấp đổi hộ chiếu, vì hộ chiếu cũ của tôi có giá trị 5 năm đã hết hạn.