Cáp điện thoại Hải Phòng bị mất liên tục

    Gốc

    Cuối tháng 5/2008, trên địa bàn các xã Lê Thiên, Đại Bản, An Hưng, Tân Tiến thuộc huyện An Dương, Hải Phòng hết sức bức xúc về tình trạng kẻ gian chặt phá, trộm cắp cáp điện thoại.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/6/92576.cand