Cấp đĩa CD bảo vệ môi trường cho các trường học

Để đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học ở các cấp học từ mầm non đến THPT, Bộ GD-ĐT cung cấp cho mỗi sở GD-ĐT 240 đĩa CD tổng hợp các văn bản và tài liệu liên quan đến nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học.

Đĩa CD bao gồm các văn bản, tài liệu các văn bản chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường và một số tài liệu liên quan khác. Sau khi nhận được đĩa CD, các sở GD-ĐT lập kế hoạch phân bổ cho các phòng GD-ĐT quận, huyện để nhân rộng, phục vụ cho việc giảng dạy giáo dục bảo vệ môi trường tại các trường học tại địa phương.