Cấp bách ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    (NLĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090122111626352P0C1002/cap-bach-ngan-chan-suy-giam-duy-tri-tang-truong-kinh-te.htm