Cấp bách dời chợ Nancy (TP.HCM)

Để đảm bảo thông xe cầu Nguyễn Văn Cừ trước ngày 25.1.2009, ngoài ra cũng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong quá trình thi công cầu, UBND TP.HCM ngày 4.11 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai cấp bách việc dời chợ Nancy (Q.1).. Xem theo ngày