Cấp 2.360 chiếc phao, nhà bạt phục vụ ứng phó lũ lụt

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Khánh vừa quyết định phân bổ, cấp phát hàng dự trữ quốc gia để phục vụ công tác ứng phó thiên tai, lũ lụt đang diễn ra cấp bách như hiện nay.

Cấp 2.360 chiếc phao, nhà bạt phục vụ ứng phó lũ lụt - Ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Can Lộc

Theo đó, 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh được cấp 600 chiếc phao áo cứu sinh, 1.400 chiếc phao tròn cứu sinh và 18 chiếc phao bè loại nhẹ.

Cấp 2.360 chiếc phao, nhà bạt phục vụ ứng phó lũ lụt - Ảnh 2

Đối với các đơn vị chức năng, cấp cho Bộ CHQS tỉnh 20 bộ nhà bạt (loại 16,5m 2 ), 50 chiếc phao áo cứu sinh và 2 chiếc phao bè loại nhẹ; cấp cho Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh 10 bộ nhà bạt (loại 16,5m 2 ); cấp cho Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh bộ nhà bạt (loại 16,5m 2 ), 50 chiếc phao áo cứu sinh; cấp cho Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 20 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc phao tròn cứu sinh; cấp cho Tiểu ban An toàn nghề cá 30 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc phao tròn cứu sinh.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được cấp phát chủ động liên hệ với Phòng Tham mưu – Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng đúng mục đích, có hiệu quả, đúng quy định; thời gian nhận hàng xong trước 17/10/2016.

H.X