Cao ốc văn phòng – Thương mại Cholimex được nâng lên 21 tầng

    Gốc

    Ngày 13-9, UBND TP HCM đã tổ chức cuộc họp về phương án nâng công trình Cao ốc văn phòng – Thương mại Cholimex lên 21 tầng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/09/18/085551/2895