Cao nhất và nhỏ nhất

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Hai chú chó Gibson the Great Dane và Boo Boo the toy Chihuahua có sự khác biệt rõ rệt về kích thước nhưng lại cùng một điểm chung: cả hai đều đang giữ kỷ lục thế giới. Với chiều cao 107 cm, chú chó Gibson được xem là cao nhất thế giới.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/207658.asp