Cao nhất: Một “chọi” 34,46

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đó là ngành tài chính ngân hàng (Khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM). Tỉ lệ "chọi" ở khoa học môi trường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM): 27,18; công nghệ môi trường: 25,05; quản trị kinh doanh (ĐH Cần Thơ): 27

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/224667.asp