Cáo lỗi cùng bạn đọc về thông tin 'Cậu bé 11 tuổi tự tử…'

Căn cứ thỏa thuận với VOV (Đài tiếng nói Việt Nam), Báo điện tử thời gian gần đây đã dẫn nguồn từ VOV.VN thông tin “Cậu bé 11 tuổi tự tử - Bi kịch hiện hữu trong đời sống”. Theo Cục Báo chí thì đây là thông tin sai sự thật đã được cơ quan chức năng xác minh. 14 cơ quan báo chí (có cả báo của các cơ quan bảo vệ pháp luật) đưa thông tin đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.

Cáo lỗi cùng bạn đọc về thông tin 'Cậu bé 11 tuổi tự tử…' - Ảnh 1

Báo Xây dựng xin cáo lỗi cùng bạn đọc về thông tin này. Chúng tôi đã gỡ bỏ bài viết và nghiêm túc kiểm điểm những người có liên quan trong việc dẫn nguồn thông tin trên.

Hành vi của Thư ký biên tập tại Báo Xây dựng điện tử dẫn nguồn thông tin là tùy tiện, sai tôn chỉ mục đích của Báo Xây dựng bỏ qua sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Biên tập. Việc tự ý đưa lên mạng bài viết nêu trên không được lãnh đạo có thẩm quyền kiểm duyệt vi phạm quy định kiểm duyệt tại Báo Xây dựng.

Xem xét sự thành khẩn; không có động cơ chính trị, phá hoại cũng như việc thuê mướn, vụ lợi; dẫn nguồn thông tin từ một tờ báo chính thống của quốc gia của Thư ký biên tập Báo điện tử, Ban Biên tập đã có hình thức xử lý điều chuyển phóng viên này sang làm công việc khác.

Báo Xây dựng