Cao Bằng: Nhiều kết quả tích cực trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Theo thống kê, toàn tỉnh Cao Bằng hiện có 112 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 6.273 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.951 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Với các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, phù hợp đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào DTTS.

Với các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, phù hợp đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào DTTS.

Trong đó, 2.507 báo cáo viên các cấp là người DTTS, người biết tiếng DTTS, Người có uy tín trong cộng đồng dân cư, già làng, trưởng bản, chức sắc trong các tôn giáo vùng DTTS tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa phương. Về trình độ học vấn, 26 báo cáo viên trình độ trên đại học, 1.024 BCV trình độ đại học, 338 BCV trình độ cao đẳng, trung cấp và 605 báo cáo viên trình độ THPT.

Với đội ngũ báo cáo viên nói trên, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2017 - 2021, toàn tỉnh tổ chức 4.022 buổi tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục với 78.955 lượt người tham gia; 2.987 buổi tuyên truyền cho học sinh với 650.612 lượt người tham gia.

Các tổ chức Hội cũng đã tổ chức phổ biến 4.469 cuộc với 247.630 lượt người tham dự; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật 395 buổi, đăng tải gần 3.000 thông tin tuyên truyền PBGDPL qua hệ thống phát thanh, truyền hình; tư vấn pháp luật miễn phí 3.191 vụ việc; tham gia tố tụng 1.868 vụ việc…. Nội dung pháp luật được tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm yêu cầu của Luật PBGDPL. Hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được đẩy mạnh thông qua trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu bằng tiếng dân tộc; lồng ghép PBGDPL trong các hoạt động văn hóa truyền thống cho người dân vùng sâu, vùng xa. Qua đó, kiến thức, hiểu biết về pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, Nhân dân từng bước được nâng cao, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhật Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cao-bang-nhieu-ket-qua-tich-cuc-trong-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-5701140.html