Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức

Cảnh tượng chết chóc kinh hoàng trong các trại tập trung của Phát Xít Đức khi được quân Đồng Minh giải phóng khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 1

Những trại tập trung của Phát Xít Đức được xây dựng đầu tiên từ năm 1933 và hoạt động cho đến khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 2

Một tù nhân Ukraine bị xử tử. Thời gian đầu Phát xít Đức còn sử dụng súng để xử tử tù binh nhưng về sau họ phải chuyển sang dùng phòng ngạt, lò thiêu để đỡ... tốn đạn. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 3

Những nạn nhân chết đói trong trại tập trung được đưa đến lò thiêu. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 4

Ngoài việc giam cầm và tận dụng sức lao động của tù binh thì người Đức còn tiến hành các thử nghiệm chết người trên những tù binh vô danh này. Ảnh: Một phần thi thể của tù binh xấu số đang được sử nghiệm bỏng Phốt-pho. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 5

Những binh lính Mỹ chết lặng bên một toa tàu chở đầy xác tù nhân bị bỏ lại trong khu vực được quân Đồng Minh tiếp quản. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 6

Xác tù nhân trong các trại tập trung chất kín cả một căn phòng, các sỹ quan Đức thường ra lệnh giết hết tất cả tù binh trước khi bỏ chạy. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 7

Nhẫn vàng tịch thu của các tù nhân được binh sỹ Mỹ tìm thấy trong một trại tập trung. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 8

Một lò thiêu chật cứng xác người trong trại tập trung. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 9

Khu chứa tro cốt và xương của những nạn nhân xấu số chất thành núi sau khi bị thiêu. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 10

Những tù binh trong các trại tập trung của Phát xít Đức vẫy chào quân Đồng Minh đến tiếp quản họ. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 11

Cảnh tượng kinh hoàng trong trại tập trung với xác người chết phủ kín sân. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 12

Các binh lính Mỹ vớt xác các nạn nhân tử vong dưới những mương nước xung quanh trại. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 13

Ở nhiều trại tập trung khi được quân Đồng Minh đến giải cứu các tù nhân chỉ còn da bọc xương. Nguồn ảnh: Theatlantic.

Cảnh tượng như địa ngục tại trại tập trung của phát xít Đức - Ảnh 14

Một tù nhân đang chỉ trích sỹ quan Đức Quốc Xã, đã có ghi nhận rất nhiều trường hợp binh lính của quân Đồng Minh làm ngơ để những người tù nhân này xử tử các sỹ quan Đức ngay tại nhà tù sau khi nước Đức đầu hàng. Nguồn ảnh: Theatlantic.