Cạnh tranh: Ai được lợi?

"Nâng cao năng lực thực thi luật và chính sách cạnh tranh" là chủ đề của hội thảo do Hội đồng cạnh tranh Việt Nam phối hợp với Cục quản lý cạnh tranh Pháp tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Cạnh tranh hơn lúc nào hết trở thành vấn đề quan trọng đối với các nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập. Xem chi tiết...