Cảnh tàu cá Quảng Ngãi bị đâm chìm trên biển

Những thước phim do ngư dân cung cấp cho báo điện tử Một Thế Giới quay trên biển khi tàu cá QNg 98459 TS của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu lạ đâm chìm, hất ngư dân xuống biển rồi bỏ mặc.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/thoi-su-xa-hoi/canh-tau-ca-quang-ngai-bi-dam-chim-tren-bien-274196.html