Cảnh sát quản giáo không được nhận quà biếu của trại viên

Đó là một trong những nội dung tại Thông tư số 31/2016/TT-BCA quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc vừa được Bộ Công an ban hành.

Cảnh sát quản giáo không được nhận quà biếu của trại viên - Ảnh 1

Ảnh minh họa - Internet

Thông tư quy định, tiêu chuẩn Cảnh sát quản giáo phải là người có phẩm chất chính trị tốt, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ; tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các trường Cảnh sát, An ninh hoặc các ngành khác. Trường hợp tốt nghiệp các trường ngoài Công an nhân dân thì phải qua lớp đào tạo nghiệp vụ an ninh hoặc cảnh sát.

Định kỳ 2 năm 1 lần, Cảnh sát quản giáo phải tham dự kiểm tra, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, tâm lý, giáo dục và nghiệp vụ Công an do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc tổ chức. Chương trình kiểm tra, bồi dưỡng thực hiện theo quy định của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Mỗi cơ sở giáo dục bắt buộc được tổ chức một Đội Cảnh sát quản giáo do Đội trưởng phụ trách, trường hợp cơ sở giáo dục bắt buộc có nhiều phân khu thì mỗi phân khu thành lập một Tổ Cảnh sát quản giáo do một Phó Đội trưởng phụ trách.

Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định và yêu cầu của công tác quản lý, giáo dục trại viên, Giám đốc quyết định bố trí cán bộ làm Cảnh sát quản giáo cho phù hợp.

Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc có nhiệm vụ: quản lý trại viên; giáo dục trại viên; tổ chức lao động, học nghề, hướng nghiệp cho trại viên...

Trang bị, điều kiện làm việc của Cảnh sát quản giáo

Thông tư nêu rõ, Cảnh sát quản giáo được sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, sổ, sách, tài liệu theo dõi quá trình chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc của trại viên; được bố trí phòng làm việc, bàn, ghế, tủ đựng sổ sách, tài liệu và các phương tiện khác để phục vụ công tác quản lý, giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho trại viên theo quy định của pháp luật.

Đối với trại viên lao động trong nhà xưởng, Cảnh sát quản giáo được sử dụng một phòng làm việc diện tích là 6m² tại khu vực nhà xưởng của cơ sở giáo dục bắt buộc.

Đối với trại viên lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc những công việc ngoài trời khác trên một diện tích cố định, được sử dụng tối thiểu là 40 m² nhà làm việc để sinh hoạt tổ, đội trại viên, thực hiện việc giáo dục trại viên, bảo quản dụng cụ, sản phẩm lao động của trại viên và các tài sản khác.

Thông tư cũng nêu rõ, các hành vi bị nghiêm cấm đối với Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc bao gồm: Những việc cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không được làm; vay, mượn, xin, mua, bán, đổi hoặc nhận tiền, quà biếu của trại viên và thân nhân của họ dưới bất kỳ hình thức nào; tự ý tiếp xúc với thân nhân của trại viên nhằm mục đích cá nhân. Trường hợp phải tiếp xúc với thân nhân trại viên để phối hợp quản lý, giáo dục trại viên thì phải được sự đồng ý của Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc và gặp tại phòng thăm gặp thuộc nhà thăm gặp; cho trại viên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trái quy định, cho tàng trữ, sử dụng đồ vật cấm trong thời gian quản lý trại viên; có lời nói, hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, phân biệt đối xử, trù dập trại viên; tiết lộ bị mật đời tư của trại viên không đúng quy định; làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến trại viên; sử dụng trại viên thực hiện mục đích cá nhân.

Lưu Thủy