Cảnh sát PC&CC Hà Nội hướng dẫn thoát nạn, thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn

Khi hỏa hoạn xảy ra, điều quan trọng là bạn phải thật sự bình tĩnh, thực hiện các biện pháp thoát hiểm ngay lập tức cho bản thân và giúp đỡ những người xung quanh cùng thoát nạn. Hướng dẫn của Cảnh sát PC&CC Hà Nội từ năm 2015, rất cần thiết cho mọi người tham khảo.