Cảnh sát ngã xe bất tỉnh khi đuổi người vi phạm giao thông

Phát hiện thanh niên đi xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và xe không gắn biển số nên tổ công tác truy đuổi và bị ngã,

Hoàng Lam