Cảnh sát không bảo vệ được mình, làm sao bảo vệ dân?

    Gốc

    * Nhân dịp Báo Thanh Niên đưa vấn đề tước vũ khí của cảnh sát ra bàn luận, tôi cũng xin đóng góp vài ý kiến vì có người thân làm cảnh sát. Khi anh ấy công tác ở công an phường, có lần dân gọi điện thoại báo xảy ra đánh nhau, anh cùng một đồng chí trong phường xuống hiện trường mà không hề được trang bị công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí. Khi đến nơi hai người phải vứt xe bỏ chạy vì bị hai kẻ cầm mã tấu truy sát, lát sau khi chúng bỏ đi mới dám quay lại lấy xe.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Ykien/2007/10/23/213292.tno