Cảnh sát Đức phát hiện người nhập cư trốn trên tàu hỏa

Cảnh sát Đức đã phát hiện một nhóm người nhập cư trốn trên một chuyến tàu hàng trong đợt lục soát biên giới giữa Đức và Áo.