Cảnh sát bị tấn công

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Chuyện cảnh sát bị tấn công không phải là hiếm ở Brazil. Hôm đầu tuần, một lũ côn đồ đã làm nổ tung một đồn cảnh sát ở Sao Paulo sau khi lấy đi nhiều súng và một lượng lớn ma túy tịch thu được từ đồn này....

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/2008/mlfolder.2007-12-28.9220378844/20081112.71211.ca