Cảnh giám đốc doanh nghiệp biếu rượu hối lộ trong phim 'Đấu trí'

Cảnh Tuấn (Doãn Quốc Đam) hối lộ lãnh đạo xuất hiện ngay từ tập 1 của phim 'Đấu trí'. Nói là rượu bổ gân cốt, tăng sức khỏe phòng chống dịch bệnh nhưng trong hộp không có rượu, chỉ có những cọc tiền.

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-giam-doc-doanh-nghiep-bieu-ruou-hoi-lo-trong-phim-dau-tri-post1552345.tpo