Cảnh giác với thủ đoạn môi giới cho tàu Việt Nam đánh bắt hải sản

    Gốc

    (CATP) Lực lượng Biên phòng tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện một loại hình dịch vụ mới phát sinh: môi giới, làm thủ tục hồ sơ cho tàu đánh bắt cá xa bờ sang đánh bắt cá tại ngư trường Malaysia, vi phạm Nghị định 23 của Chính...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2007/11/mlnews.2007-11-14.2568539438