Cảnh giác tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em (PNTE) thời gian qua có xu hướng gia tăng, xảy ra ở hầu hết các tỉnh, nhất là các tỉnh giáp biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, trên các tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/150383