Cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh tổ chức trình diễn mô hình xây dựng cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa với quy mô 50 ha/71 hộ và 2 máy cấy huyện Châu Thành.

Cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa - Ảnh 1

Mô hình thực hiện trong vụ HT (từ tháng 4 - 8/2017) tại ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ. Nông dân tham gia thực hiện mô hình được hỗ trợ 100% chi phí giống theo định mức 50kg/ha (áp dụng cấy), giống OM 5451 cấp xác nhận, 30% phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời hỗ trợ nhóm hộ tham gia 2 máy cấy lúa, 10 bình phun động cơ với mức 50% giá trị thiết bị. Bà con được tập huấn kỹ thuật đầu vụ và có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn xuyên suốt cả vụ.

Qua thời gian 4 tháng thực hiện, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh đã tổ chức tham quan hội thảo và tổng kết mô hình. Trên 120 đại biểu là các hộ thực hiện mô hình, nông dân các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành và đại biểu các ban ngành tham dự.

Tại buổi hội thảo, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo xây dựng mô hình báo cáo kết quả thực hiện và đại diện các hộ thực hiện báo cáo hạch toán kinh tế của ruộng mô hình so với sản xuất đại trà trong vùng. Năng suất lúa của mô hình trình diễn đạt 6,5 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn/ha so với sản xuất đại trà, lợi nhuận bình quân đạt 18 triệu đồng/ha so với đối chứng lợi nhuận chỉ đạt 10,3 triệu đồng/ha.

Mô hình cánh đồng lớn thâm canh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa áp dụng quy trình tham canh lúa cải tiến (SRI), áp dụng cơ giới hóa, được cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh trực tiếp hướng dẫn bón phân cân đối theo nhu cầu cây lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước ngập – khô xen kẽ. Từ đó, lúa trong mô hình ít bị đỗ ngã, tỷ lệ chồi hữu hiệu và tỷ lệ hạt chắc/bông cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo đều đánh giá rất cao mô hình. Qua hội thảo, nông dân trong vùng sẽ áp dụng vào sản xuất trong các vụ tiếp theo và tuyên truyền cho các hộ khác thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cho các hộ tham gia với doanh nghiệp thu mua lúa gạo để đảm bảo lợi nhuận cho nông dân.

TRƯƠNG VĂN THƯƠNG