Cảnh báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm người nước ngoài

    Báo Nhân Dân
    4 đăng lạiGốc

    ND - Tổng cục Cảnh sát vừa có thông báo về thủ đoạn hoạt động của tội phạm là người nước ngoài nhằm cảnh báo cho nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tố giác tội phạm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=139857&sub=67&top=40