Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin

Theo kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia, sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin, là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm này.

sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, Trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận trường hợp người bệnh sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân mua trên mạng xã hội.

Theo kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm nêu trên có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm Detox Táo.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên. Nếu phát hiện sản phẩm lưu thông trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/canh-bao-san-pham-detox-tao-ho-tro-giam-can-chua-chat-cam-sibutramin-426760.html