Cảnh báo nguy cơ thiếu dầu diesel trong mùa Đông này

Hầu hết khu vực trên thế giới sẽ đối mặt với tình trạng thiếu dầu diesel trong mùa Đông này. Đây là cảnh báo mà giới chuyên gia vừa đưa ra trên trang tin Bloomberg.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/canh-bao-nguy-co-thieu-dau-diesel-trong-mua-dong-nay-61153.htm