Cảnh báo mối nguy hiểm từ trò chơi thả diều

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thời gian gần đây, thú chơi thả diều xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149087&sub=54&top=37