Cảnh báo đối tượng mạo danh Kiểm toán Nhà nước để trục lợi

Ngày 19.6, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết tỉnh vừa có công văn gửi các cơ quan, ban ngành trên địa bàn cảnh báo đối tượng mạo danh Kiểm toán Nhà nước khu vực 5, khu vực 9 để trục lợi.

Trước đó, tháng 5.2016, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 có công văn thông báo một người xưng tên Hoàng Thanh Hải (hoặc chỉ xưng là Hải), dùng số điện thoại 0916512516 gọi đến các cơ quan đơn vị (thuộc địa bàn do Kiểm toán Nhà nước khu vực 5, 9 phụ trách) thông báo có kế hoạch kiểm toán tại đơn vị và gợi ý nếu có nhu cầu thì người này sẽ giúp sắp xếp thời điểm kiểm toán, sau đó gợi ý bán một số biểu mẫu cho đơn vị để cung cấp số liệu cho Kiểm toán Nhà nước.

Công văn khẳng định cơ quan Kiểm toán Nhà nước khi làm việc với các cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán đều thông qua văn bản chính thức của Kiểm toán Nhà nước hoặc Kiểm toán Nhà nước khu vực, không tùy tiện làm việc bằng điện thoại.

Xuân Lam