Cảnh báo của Tổng thống Putin về chạy đua vũ trang

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Những cảnh báo của Tổng thống Putin trước Quốc hội Nga về một cuộc chạy đua vũ trang mới đang khiến dư luận thế giới đặc biệt quan tâm và đây được coi là tầm nhìn của ông về nước Nga tới năm 2010.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/2/84841.cand