Cảnh báo cho người góa bụa

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Việc góa vợ có thể làm tăng 6 lần nguy cơ tử vong ở nam giới, trong khi ở phụ nữ, việc góa chồng chỉ làm tăng nguy cơ tử vong lên 2 lần.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/4/6/233506.tno