Cảng vắng bóng xe ngoại, giá tăng 5-15%

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    3 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ngày 2/4, thuế nhập khẩu 70% có hiệu lực, không có chiếc xe nào về cảng hoặc mở tờ khai hải quan. Các doanh nghiệp lần lượt công bố giá bán mới tăng 5-15% cho cả những lô hàng hưởng thuế suất 60%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=35&NewsId=50706