Cảng Thị Nại: Chào bán hơn 3.11 triệu cp giá 10,566 đồng/cp

CTCP Cảng Thị Nại (CangThiNai) dự kiến chào bán 3,113,900 cp (tương đương 43.86% vốn) với giá 10,566 đồng/cp bằng hình thức đấu giá công khai do Quỹ đầu tư phát triển Bình Định thoái vốn.

Cảng Thị Nại có vốn điều lệ 71 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là xếp dỡ hàng hóa và kinh doanh kho bãi. Giá vốn đầu tư trên cổ phiếu của Quỹ đầu tư phát triển Bình Định là 10,000 đồng/cp.

Bên cạnh Quỹ đầu tư phát triển Bình Định, cổ đông lớn còn lại của Cảng Thị Nại là Công ty TNHH TM Ánh Vy nắm 3,238,700 cp, tương đương 45.62% vốn.

Anh Đức