Căng thẳng trước ngày Triều Tiên phóng tên lửa

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 1/4, CHDCND Triều Tiên đe dọa sẽ bắn rơi máy bay do thám của Mỹ nếu vi phạm không phận nước này vào thời điểm trước khi vệ tinh được phóng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2009/4/111200.cand