Căng thẳng quan hệ Bắc - Nam Triều Tiên

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Đúng như dự đoán, con đường đi tới một nền hòa bình, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên còn lắm cam go. Những bất đồng giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc lại xuất hiện trong thời gian gần đây.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy4_of_20081230.58655/20090518.63882.html