Căng thẳng ở Zimbabwe sau cuộc tổng tuyển cử

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Theo AP và Reutes ngày 5-4, tình hình Zimbabwe đã trở nên căng thẳng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 29-3 vừa qua.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119218&sub=82&top=45