Càng nhiều thiên tai, càng tham nhũng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Các nhà kinh tế học thuộc Trường Đại học Tổng hợp George Mason và Trường Đại học Tổng hợp West Virginia vừa đưa ra một kết luận đáng tham khảo: chính quyền liên bang càng bỏ ra nhiều tiền để thanh toán hậu quả của thiên tai thì mức độ tham nhũng ở khu vực bị thiên tai càng cao.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/105702.cand